Hexagonalbars

211 Articles found

Brass Hexagon

Article no. 40718
Outer Diameter: 8 mm
Length: 3,000 mm
approx. 500 kg / package(s)

Brass Hexagon

Article no. 40722
Outer Diameter: 10 mm
Length: 3,000 mm
approx. 500 kg / package(s)

Brass Hexagon

Article no. 40726
Outer Diameter: 12 mm
Length: 3,000 mm
approx. 500 kg / package(s)

Brass Hexagon

Article no. 40728
Outer Diameter: 13 mm
Length: 3,000 mm
approx. 500 kg / package(s)

Brass Hexagon

Article no. 40730
Outer Diameter: 14 mm
Length: 3,000 mm
approx. 500 kg / package(s)

Brass Hexagon

Article no. 40734
Outer Diameter: 16 mm
Length: 3,000 mm
approx. 500 kg / package(s)

Brass Hexagon

Article no. 40736
Outer Diameter: 17 mm
Length: 3,000 mm
approx. 500 kg / package(s)

Brass Hexagon

Article no. 40740
Outer Diameter: 19 mm
Length: 3,000 mm
approx. 500 kg / package(s)

Brass Hexagon

Article no. 40746
Outer Diameter: 22 mm
Length: 3,000 mm
approx. 500 kg / package(s)

Brass Hexagon

Article no. 40748
Outer Diameter: 23 mm
Length: 3,000 mm
approx. 500 kg / package(s)

Brass Hexagon

Article no. 40756
Outer Diameter: 27 mm
Length: 3,000 mm
approx. 500 kg / package(s)

Brass Hexagon

Article no. 40760
Outer Diameter: 30 mm
Length: 3,000 mm
approx. 500 kg / package(s)

Brass Hexagon

Article no. 40764
Outer Diameter: 32 mm
Length: 3,000 mm
approx. 500 kg / package(s)

Brass Hexagon

Article no. 40772
Outer Diameter: 36 mm
Length: 3,000 mm
approx. 500 kg / package(s)

Brass Hexagon

Article no. 40782
Outer Diameter: 41 mm
Length: 3,000 mm
approx. 500 kg / package(s)

Brass Hexagon

Article no. 40800
Outer Diameter: 46 mm
Length: 3,000 mm
approx. 500 kg / package(s)

Brass Hexagon

Article no. 40808
Outer Diameter: 50 mm
Length: 3,000 mm
approx. 500 kg / package(s)

Brass Hexagon

Article no. 40818
Outer Diameter: 55 mm
Length: 3,000 mm
approx. 500 kg / package(s)

Brass Hexagon

Article no. 40828
Outer Diameter: 60 mm
Length: 3,000 mm
approx. 500 kg / package(s)

Brass Hexagon

Article no. 40750
Outer Diameter: 24 mm
Length: 3,000 mm
approx. 500 kg / package(s)
Outer Diameter: 20 mm
Length: 3,050 mm
approx. 950 kg / bundle(s)
Outer Diameter: 17 mm
Length: 3,050 mm
approx. 950 kg / bundle(s)
Outer Diameter: 21 mm
Length: 3,050 mm
approx. 950 kg / bundle(s)
Outer Diameter: 21 mm
Length: 3,050 mm
approx. 950 kg / bundle(s)
  • 1(current)
  • 2
  • 9